مناقصه بندر امام خمینی (ره)

نوشته شده توسط Super User.ارسال شده در اخبار چاپ

به گزارش روابط عمومی شرکت خط دریا بندر، این شرکت برنده مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری 6 فروند شناورهای جستجو و نجات بنادر امام خمینی(ره)-آبادان و خرمشهر گردید. شایان ذکر است مدت قرارداد 3 سال و مبلغ قرارداد 256 میلیارد ریال می باشد