واگذاری قرارداد لایروبی احداثی بندر انزلی به شرکت خط دریا بندر

نوشته شده توسط خط دریا بندر.ارسال شده در اخبار چاپ


 

 

واگذاری قرارداد لایروبی احداثی بندر انزلی به شرکت خط دریا بندر

 

پروژه لایروبی احداثی بندر انزلی به ارزش بالغ بر 150 میلیارد ریال به شرکت خط دریا بندر واگذار شد. طی این قرارداد، شرکت خط دریا بندر متعهد گردید طی دو سال میزان یک میلیون متر مکعب لایروبی احداثی جهت توسعه بندر انزلی به انجام رساند. در این پروژه از تجهیزات پیشرفته و انواع لایروب های هاپرساکشن و کاتر ساکشن استفاده خواهد شد.