تقدیر مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از شرکت خط دریا بندر

نوشته شده توسط خط دریا بندر.ارسال شده در اخبار چاپ

تقدیر مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از شرکت خط دریا بندر

در همایشی که بمنظور معرفی دستاوردها و موفقیت های جامعه بندری امام خمینی (ره) در حوزه های بهداشت و ایمنی محیط زیست توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برگزار شد، از شرکت خط دریا بندر به منظور فعالیت های مفید در این زمینه تقدیر شد. همچنین از آقای مهندس میرصادقی مدیر ناحیه خوزستان شرکت خط دریا بندر که به دعوت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در این همایش شرکت نموده بودند با اهداء لوح سپاس از سوی مدیر کل محترم تقدیر بعمل آمد. لازم به ذکر است شرکت خط دریا بندر مجری پروژه جستجو و نجات در بنادر آبادان، خرمشهر و آبادان در استان خوزستان می باشد.