واگذاری قرارداد لایروبی بنادر شمال کشور به شرکت خط دریا بندر

نوشته شده توسط خط دریا بندر.ارسال شده در اخبار چاپ

واگذاری قرارداد لایروبی بنادر شمال کشور به شرکت خط دریا بندر

پروژه لایروبی بنادر شمالی کشور به ارزش بالغ بر 913 میلیارد ریال به شرکت خط دریا بندر واگذار شد. طی این قرارداد سه فروند لایروب هاپرساکشن سازمان بنادر و دریانوردی به نام های یاسین، خزر و ارس و یک فروند لایروب کاترساکشن به نام شهید رشیدی به مدت 5 سال در اختیار شرکت خط دریا بندر قرار گرفت.